Monthly Archives: January, 2021

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်၊ ၀၉၃၀ နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ ပါတီဌာနချုပ်တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသော ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏စတုတ္တအကြိမ်…